Skip to main content

برگزاری کنسرت در شهرستان ها

برای درخواست برگزاری کنسرت در شهرستان ها کافیست فرم زیر را با دقت پر کنید.

توجه داشته باشید پس از پرکردن فرم کارشناسان مربوطه با شما ظرف مدت 24 ساعت تماس حاصل خواهند کرد.

برای پر کردن فرم مربوطه کلیک کنید.