Skip to main content

برگزاری کنسرت

در تهران، شهرستان ها و خارج از کشور

برای درخواست برگزاری و یا تامین زیرساخت های کنسرت کافیست فرم زیر را با دقت پر کنید.

توجه داشته باشید پس از پرکردن فرم کارشناسان مربوطه با شما ظرف مدت 24 ساعت تماس حاصل خواهند کرد.

برای پر کردن فرم مربوطه کلیک کنید.